Grip Aşısı / Prof.Dr.Selçuk Onart

Grip influenza virüsü tarafından meydana getirilen bulaşıcı, ateşle seyreden bir solunum yolu hastalığıdır. Grip tüm yaş gruplarını etkiler ve orta ve ağır derecede seyreder. Grip virüsü insanlar dışında domuzlar ve kuşların da hastalanmasına neden olur. Grip çok bulaşıcı, viral bir hastalıktır. Üst solunum yolu bulguları da içerdiği için diğer solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırılmaktadır. Grip 19. yüzyılda en az dört adet dünya çapında salgına neden olmuştur.
Ülkemizde grip salgınları hemen her yıl kış aylarında (Aralık-Mart ayları arasında) görülmekte ve genellikle 3-6 hafta sürmektedir.Gribi diğer solunum yolu hastalıklarından ayıran en önemli özellik, diğer hiçbir solunum yolu enfeksiyonunun bu kadar hızlı bir şekilde yayılıp yaygın bölgesel salgınlar ve hatta zaman zaman tüm dünyada salgın yapamasıdır.
Grip, hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ve hatta konuşması ile havaya dağılan virüsler aracılığı ile yayılır. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının aksine, pek çok insanda ciddi hastalık ve hayatı tehdit eden istenmeyen sonuçlara neden olur. Grip hastalığının kuluçka dönemi çok kısadır. Virüsü aldıktan bir – beş gün sonra ani bir şekilde 39 derecenin üzerinde yüksek ateşle hastalık başlar. Kuru öksürük, baş ağrısı, tüm vücutta yoğun kas ağrıları, boğaz ağrısı ve şiddetli halsizlik eşlik eden bulgulardır ve hasta kişiyi en az 3-5 gün süreyle yatağa bağlar.
Grip hastalığı her yaş grubunda tehlikeli olabilmekle birlikte özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, kalp yetmezliği, damar hastalığı gibi kalp hastalığı; bronşit, astım gibi akciğer hastalığı; böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi herhangi bir hastalığı olan her yaştaki kişiler, AIDS, kanser gibi bir hastalık veya kemoterapi nedeniyle bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişiler grip hayati tehlike oluşturmaktadır.
Grip aşısı inaktive (ölü) bir aşıdır ve her yıl tek doz olarak uygulanması önerilmektedir. Grip aşısı her yıl tek doz olarak uygulanması önerilen bir aşıdır. Grip aşısının her yıl tek doz olarak uygulanmasının nedeni grip virüsünün hemen her yıl genetik yapısını değiştirmesi ve farklı bir virüs olarak ortaya çıkması ve dolayısıyla grip aşılarının da aynı şekilde hemen her sene içeriğinin değişmesidir. Ancak grip aşısı yumurta alerjisi olanlara uygulanmamalıdır.
Grip aşısı 8 yaş altındaki çocuklara ilk kez uygulanacağı zaman bir aya ara ile iki doz olarak önerilmektedir. Takip eden senelerde tek doz aşı uygulanması yeterli olmaktadır. 8 yaşından büyük çocuklara ve erişkinlere grip aşısı ilk kez uygulanacağı zaman da dahil olmak üzere tek doz olarak önerilmektedir. 3 yaşın altındaki çocuklara grip aşısı yarım doz olarak uygulanmalıdır ve ilk kez uygulandığında bir ay ara ile iki kez yarım doz olarak uygulanmalıdır.
Grip aşısının uygulanması için en uygun zamanlar Eylül-Ekim-Kasım aylarıdır. Ancak salgınlar Mart-Nisan aylarına kadar devam edebildiği için hastalığı geçirmedikçe ve aşı bulunabildiği sürece Ocak-Şubat ayları ve sonrasında da aşı uygulanabilmektedir. Grip aşısından sonra kesin koruyuculuğun başlaması için en az 10-14 günlük bir süre gerekmektedir.

Our Facebook Page

https://www.facebook.com/selcuk.onart