İşitme Cihazları

İşitme kaybını ortadan kaldırmaya veya olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çeşitli medikal/cerrahi yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımların sonuç vermediği durumlarda, işitme kaybının olumsuz etkilerini gidermeye yönelik ve kişinin belirli oranlarda işitebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan araçlara ‘işitme cihazı’ denir. İşitmenin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıran çok önemli bir duyumuz olması, eksikliğini azaltacak bir uygulama olan işitme cihazını da önemli kılmaktadır. İşitme kaybı birçok insanın ortak sorunudur. Yaşın ilerlemesiyle sıklığı artmaktadır. 65 yaş üstü birçok insanda, 80 yaş üstü hemen her insanda işitme kaybı mevcuttur.
İşitme cihazı işitmeyi önemli ölçüde geri kazandırır. Diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmayı ve sosyal hayatta daha aktif konumda olmayı sağlar. Sadece yetişkinlerde değil bebek ve çocuklarda da doğumsal ya da sonradan meydana gelen işitme kayıpları olabilir. Bu yaş gurubunda işitme çok daha önemlidir zira ses algısı; zeka ve konuşma gelişiminin bir parçasıdır. İşitmeyle ilgili sorunu olan kimseler mutlaka en yakınındaki kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi hekimine başvurmalıdırlar.
İşitme cihazlarının temel görevi duyulan seslerin artırılmasına aracılık etmektir.  İşitme cihazı sesi alıp onu şiddetlendirerek, bunu kulağın iç kısımlarına aktarır. Böylece çeşitli nedenlerle iç kulağa hatta beyne ulaşan düşük seviyedeki ses enerjisi yükseltilmiş olur.
İşitme cihazları öncelikle iki sınıfa ayrılır:
Hava yolu işitme cihazları
Kulak arkası,
Kulak sayvanı içi,
Kulak içi,
Kanal içi,
Gözlük tipi,
Cep tipidir.
Kemik yolu işitme cihazları
Gözlük tipi,
Baş bandıyla kullanılan cep tipidir.
İşitme cihazından neler beklenir:
Cihaz, hastanın en çok rahat ettiği gürlük düzeyinde ses oluşturabilmelidir,
Çok güçlü sesler rahatsızlık verici bir düzeye ulaşmadan artırılmalıdır,
İletişimin etkili ve yeterli olabilmesi için değişik gürültülerin olduğu ortamlarda dahi konuşma seslerini yeteri kadar güçlendirmelidir,
Hasta cihazlı iken çok daha rahat etmelidir.
Teknolojinin yardımıyla işitme cihazları beklentilerin tümünü karşılayacak seviyelere ulaşmaktadır.
Bugün için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 6. aydan sonra uygun olan hastalar cihaz kullanabilir. Çocuk hasta gurubunda zamanında cihazlandırma yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü çok daha önemlidir.

Our Facebook Page

https://www.facebook.com/selcuk.onart