Ototoksisite / Prof.Dr.Selçuk Onart

Ototoksisite iç kulaktaki işitme ve denge merkezinin ilaç veya kimyasal madde tarafından hasarlanmasıdır. Etki sadece işitme veye denge merkezine veya her ikisine birden olabileceği gibi kalıcı veya geçici olabilir. Bu etkilere pek çok ilaç yol açabileceği gibi belli bazılarına bakacak olursak;
Aminoglikozid antibiyotikler: Bu antibiyotik grubu tüberküloz ve belli bazı  ajanlara karşı kullanılır. Bu ilaçarın bazıları dengeyi bazıları işitmeyi daha belirgin bozar bu neden Meniere hastalığında denge merkezini tamamen haraplamak amacıylada kullanılabilirler. Bu ilaçlara bağlı işitme kaybı tiz seslerde belirgindir. Çoğu vakada hasar kalıcı olmakla birlikte bazen denge sistemindeki hasar geçici olabilir.
Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar: Özellikle cisplatin ve karboplatin işitme kaybına neden olabilir. Bu ilaçlar kullanılırken kulak ağrısı, çınlama ve işitmedeki subjektif azalma uyarıcı olmalıdır. İşitme kaybı tiz seslerde başlar.
Diüretikler: Böbrekten idrar atılımını arttıran bu ilaçlardan özellikle furasemid kullanımına bağlı %6 işitme kaybı olabilir. Bu tip işitme kaybında sıklıkla kulaklarda çınlamada görülür. Neyseki bu ilaçların kullanımına bağlı işitme kaybı genellikle geri dönüşlüdür.
Salisilatlar: Aspirin bu grubun içinde bulunur. Öncelikle hastalarda çınlama şikayeti belirgin olup bu yüksek dozlarda işitme kaybı olabileceğinin habercisidir.
Sonuç olarak pek çok ilacın işitme kaybı yapabileceği bilinmeli ve buna uygun dozlarda ve yeterli miktarda hekim önerisine uygun olarak ilaç kullanılmalıdır. Kişilerde işitme azlığı şikayeti gelişirse bunu derhal hekimlerine bildirmelidirler. Böyleci kalıcı işitme kaybı gelişmeden çeşitli önlemler alınabilir.

Our Facebook Page

https://www.facebook.com/selcuk.onart