DOÇENTLİKTEN ÖNCE

1- Arat M, Balkır N, Mığdışoğlu S, Onart S: Rh Uyuşmazlığına Bağlı İşitme Kaybı. Türk       Otorinolarengoloji Derneği, XII. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1976, S.45-48.
2- Arat M, Tezel İ, Onart S: Bir Naso-Etmoidal Ansefalosel Vakası. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XII. Milli Kongresi Kitabı, 1975 Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1976.
3- Arat M, Tezel İ,  Hızalan İ, Onart  S: L’etat actuel du traitement de L’ infection adenotonsillogene. XII’eme Semaine Medical Balkanique, geme Congres, Interbalkanique d’ORL, Yörük Matbaası, İstanbul, 1976, P.124.
4- Arat M, Onart S: Pediatrik Otolarengoloji’de Anatomo-Fizyolojik Esaslar. Pediatrik
Otolarengoloji Simpozyumu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Kliniği, IV. Akademik Haftası, 1976, S.80-87.
5- Arat M, Hızalan İ, Tezel İ, Onart S: Bir Maksilla Tümörü ve Tanı Yanılgıları. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XIV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1979, S. 285-293 .
6- Arat M, Tezel İ, Onart S: Nazoetmoido-Frontal Ansefalosel Vakalarında Uygulama Güçlükleri. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul, 1979, S.360-365.
7-  Tezel İ, Onart S, Ömür M: Pneumosinüs Dilatans. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XV Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul, 1982, S.680-683.
8- Onart S, Arat M, Yakasız B: Rest Kontrast Maddelerin Röntgen Tanıda Yanılgı Olasılıkları. Türk Otorinolarengoloji Derneği XV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul, 1982, S.739-742.
9- Onart S, Tezel İ, Yakasız B: Tonsillektomi Endikasyonu İçin Hematolojik Bir Metod. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. 1982, S.786-799.
10- Arat M, Ömür M, Onart S, Hızalan İ: Simültan Primer Malign Tümör. Türk Otolarengoloji Derneği, XV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., 1982, S.944-953.
11- Arat M, Onart S, Şahin F, Tezel İ: Boyunda Schwannoma. Türk Otorinolarengoloji
Derneği, XV. Milli Kongresi Kitabı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1982,
S.1035-1040.
12- Onart S, Arat M, Ödemir A: Trakeobronkial Kesimde Spontan Perforasyon. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XV. Milli Kongresi Kitamı, Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1982,  S.1113-1116.
13- Özdemir A, Onart S, Arat M, Cengiz A: Travma Sonucu Hemangiomalarda Oluşan Arteryel Rüptürlerde Adele Enjeksiyonları ile Embolizasyon. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XIII, Vol: 22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984, S.7.
14- Onart S, Kalaycıoğlu E, Arat M, Tezel İ, Hızalan İ: Trakea Stenozunda Segmanter Trakeektomi. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol:22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984, S.22-23.
15-Arat M, Onart S, Şahin F: Larenks ve Hipofarenks Cerrahisinin Kronolojik Evrimi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Baş-Boyun Kanserleri Simpozyumu, İstanbul 1980, S.296-301.
16- Arat M, Onart S, Eryılmaz Z: Orta Kulak Ventilasyonunun Önemi. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol: 22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984, S.82.
17- Onart S, Arat A, Eryılmaz Z: OKN’un Görme Simülasyonlarında Uygulanması. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol:22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984, S.97.
18- Onart S, Arat M, Müftüoğlu A: Tinnituslar ve Kasetle Demonstrasyonu. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol: 22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984, S.100.
19- Onart S, Arat M, Arı V: ENG’de Artefakt Sorunları. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol: 22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984.
20- Arat M, Müftüoğlu M, Onart S: Tümör Gibi Seyreden Nazofarenjit. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXII. Vol: 22, Sayı: 1-2, Ocak-Temmuz 1984.
21-Arat M, Onart S: Post-operatif Trimetoprim Sulfametoksazol Enjektabl Solüsyonu Tedavisinde Tolerans. Roche Müstahzarları Sanayi LTD. ŞTİ.-İstanbul, 1979.

FACEBOOK SAYFAMIZ

https://www.facebook.com/selcuk.onart