DOÇENTLİKTEN SONRA

22- Onart S, Tezel İ, Arat M: Apandiks ve Tonsil Lenfoid Doku Patolojilerinin Klinik ve Histolojik Mukayeseli Araştırılması. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983, Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S.350-356.
23-Onart S, Özcan B, Eryılmaz, Tezel İ, Arat M: Glottik ve Subglottik Bölgenin Obstrüktif Patolojilerinde Endotrakeal Entübasyon Uygulama Güçlükleri. Türk Otorinolarengoloji Derneği, XVII. Milli Kogresi Kitabı, Adana 1983,  Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S.257-260.
24- Onart S, Kırlı S, Arı V, Özaşkınlı, Tezel İ, Arat M: Görme Silülasyonu Gösteren İki Vakada Barany Silindiri Uygulaması. Tür Otorinolarengoloji Derneği, XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983, Hilal Mabtaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S.908-911.
25-Tezel İ, Onart S: Objektif Odyometride Reografik Uygulama. Türk Otorinolarengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983, Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S. 840-842.
26-Tezel İ, Onart S, Müftüoğlu A: Tripsin Fermentinin Lokal Tatbikatı: Türk Otorinolarengoloji Derneği, XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983, Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S. 124-127.
27- Tezel İ,  Onart S, Arı V: Maksillo Facial Cerrahide Postoperatif Kortizon İnfiltrasyonu. Türk Otorinolarengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983.  Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985. S.541-545.
28- Tezel İ, Onart S, Eryılmaz Z: KBB Sahasında Ağrı Semptomu. Türk Otorinolarengoloji Derneği XVII. Milli Kongresi Kitabı, Adana 1983. Hilal Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul 1985, S.843-846.
29- Onart S, Arat M, Tezel İ: Rinoplastide Lateral Osteotominin Önemi. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXIV, Vol: 24, Sayı: 3-4, Temmuz-Ekim 1986, S.13-15.
30- Onart S, Tezel İ, Arat M, Eryılmaz Z: Allerjik       Rinitlerde Barsak Paraziti İnsidansı. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXIV, Vol: 24, Sayı: 3-4, Temmuz-Ekim 1986, S. 29-31.
31- Onart S, Arat M, Tezel İ: Postoperatif Rinoplasti Komplikasyonlarına Yaklaşım. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXIV, Vol: 24, Sayı: 3-4, Temmuz-Ekim 1986, S.39-43.
32- Onart S, Arat M, Tezel İ: Yüz Cildi Tümörlerinde Cerrahi Uygulama ve Rekonstrüksiyonu. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXIV, Vol: 24, Sayı: 3-4, Temmuz-Ekim 1986, S. 101-105.
33- Arat M, Onart S: Vertikal Parsiyel Larenjektomide Kord Defektinin İpsilateral Aritenoid ile Daraltılması. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXIV, Vol: 24, Sayı: 3-4, Temmuz-Ekim 1985, S.117-119.
34- Onart S, Chalabi Z, Hinchcliffe R: XVIII’eme semaine Medicale Balkaique Sous le haut Patronage de KENAN EVREN President de LA Pepubligue de La Turguie, İ.Ü. Fen. Fak. İstanbul, Prof.Dr.Nazım Terzioğlu Basım Atölyesi, 30 Aout-4 Septembre 1984, p.96.
35- Tezel İ, Onart S: Mutasyonel Ses Bozuklukları: S.S.Y.B. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 1, Sayı: 2-3, 1985.
36- Onart S, Arat M, Tezel İ, Özmen A: Aurikülar ve Nazal Rekonstürksiyonda Komposit Greft Çalışmalarımız. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol: 25, Sayı: 4, Ekim-Aralık 1987.
37- Onart S, Tezel İ, Kutlay O, Çoltu A: Psikofonksiyonel Bir Disfoni Olgusuna Yaklaşım. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı:3, Temmuz-Eylül 1987, S.198-199.
38- Onart S, Arat M: Gecikmiş Genetik Sağırlık. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV,  Vol:25, Ekim-Aralık 1987, S.85-91.
39- Onart S, Arat M, Tezel İ, Kaya A: Baş-Boyun Bölgesinde Kanser Rezeksiyonu Sonrası  Rekonstrüksiyon ile İlgili Bazı Gözlemlerimiz. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl:XXV, Vol:25, Sayı:4, Ekim-Aralık 1987, S.165-167.
40- Onart S, Arat M, Tezel İ, Töre O: Kliniğimizde Ortaya Çıkan PS. Aeriginosa Olgularına Yaklaşımımız. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı: 4, Ekim-Aralık 1987, S.144-148.
41- Tezel İ, Onart S, Müftüoğlu A: Seröz Otitlerin Tripsin Fermenti ile Tedavisi. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı: 1, Ocak-Şubat 1987, S.93-98.
42- Tezel İ, Daştan N, Onart S: Bursa Yöresinde Larenks Kanserlerinin Topografik Dağılımı. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı: 3, Temmuz-Eylül 1987, S.191-194.
43- Tezel İ, Eryılmaz Z, Onart S: Post-Larenjektomi Farengokütan Fistül Oluşumunda Beslenme Sondasının Rolü. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı:4, Ekim-Aralık 1987, S.129-143.
44- Arat M, Onart S, Yağcı M: Premaksilla Rezeksiyonunda Parprimam Kapatma. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı: 3, Temmuz-Eylül 1987, S.195-197.
45- Arat M, Onart S, Özmen A: Maksilla Arka Duvar Tümörlerinde Teşhis ve Tedavi Sorunları. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı:2, Nisan-Haziran 1987, S.132-133.
46- Arat M, Onart S, Daştan N: Gıant Orta Hat Kisti. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVI, Vol:26, Sayı:1, Ocak-Mart 1988, S.221-223.
47- Arat M, Onart S, Kaya A: Oral Kulak Glue’larının Tedavisinde Pozitif Basınç Yönteminin Araştırılması.  Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXV, Vol:25, Sayı:2, Nisan-Haziran 1987, S.163-166.
48- Tezel İ, Onart S, Beşer M: Bir Fibrosementodontom Vakası. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVI, Vol:26, Sayı: 1, Ocak-Mart 1988, S.112-114.
49- Tezel İ, Onart S, Çakmak F: KBB Sahasında CT’nin Diagnostik Değeri. Türk Otorinolarengoji Arşivi, Yıl: XXVI, Vol:26, Sayı:2, Nisan-Haziran 1989, S.95-99.
50- Onart S, Tezel İ, Arat M, Erişen L: Seftriaksonun Pseudomonas Aeruginosa Olgularında Kullanımı: Postoperatif Dönemde Lokal ve Genel Etkileri. Ankem Dergisi (No:4): 434-437, 1987.
51- Özcan B, Onart S, Baran O: Tonsillektomi Sonrası Ekstübasyon ile Birlikte Sıklıkla Görülen Öksürük ve Laringospazmin İ.V. Yapılan Lidokain ile Baskılanması. Türk Otolarengoloji Arşivi, Yıl:XXVI, Vol:26, Sayı:2, Nisan-Haziran 1988, S.223-225.
52- Tezel İ, Onart S, Kaya A: Akut İşitme Kayıplarına Ait Son Görüşler. S.S.Y.B.Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt:4, Sayı:1, 1988, S.85-90.
53- Tezel İ, Onart S, Beşer M: Çocuk Sinüslerinin Diagnostiğinde Ultrason. S.S.Y.B. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt:4, Sayı:1, 1988, S.43-46.
54- Tezel İ, Onart S, Yağcı M: Çocuk Sinüzitlerinde Endonazal Antrostomi Metodunun Önemi. S.S.Y.B. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt:4, Sayı:1, 1988, S.103-108.
55- Onart S, Tezel İ: Burun Solunumunu Engelleyen Dar Nefeslerde Endonazal Plasti Tekniği. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Vol:27, Sayfa 15-20, Haziran 1989.
56- Çoltu A, Onart S: Kulak Burun Boğaz Yaralanmalarının Adli Tıp Açısından İncelenmesi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Vol:27, Sayı 1, S.125-126, Nisan-Haziran 1989.
57- Onart S, Arat M, Özmen A, Yağcı M: Otoplasti Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler ve
Bir Mikrotia Olgusu. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVI, Vol:27, Sayı:1, Nisan-Haziran 1989, S.254-255.
58- Onart S, Arat M, Kaya A: Preoperatif Radyoterapinin Hipofarenks Defektleri Rekonstrüksiyonunda Olumsuz Etkileri. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Vol:27, Sayı:1, Sayfa: 57-58, Nisan-Haziran 1989.
59- Onart S, Arat M, Özmen, A, Erişen L, Ayçetin B: Maksiller Sinüs Tümörlerine Yaklaşım ve Bir Olgu Nedeniyle Epitez Uygluaması. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVII, Vol:27, Sayı:1, Ocak-Mart 1989, S.43-44.
60- Arat M, Onart S, Özmen A: Ön Tanısı Kronik Maksiller Sinüzit Olan Hastalarda Lavaj Sitolojisi Yöntemi ile Malign Tümör Olasılığının Tespiti. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum.
61- Onart S, Arat M, Daştan N, Yağcı M, Arpacı A, Palalı Z : Dış Kulak Yolu Buşonlarının Nativ Preparatlarında Mikoz Aranması.     Türk Otorinolaringoloji Arşivi, Yıl: XXVII, Vol:27, Sayı: 25-27, Ocak-Mart 1989, S.25-27.
62- Tezel İ, Onart S, Beşer M: Submandibuler Bezlerin Ultrasonik Diagnostiği. Türk Otorinolarengoloji Derneği XIX. Milli Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum.
63- Onart S, Tezel İ, Yağcı M: Farenks ve Larenks Cerrahisinden Sonra Görülen Paratiroid Disfonksiyonu. Türk Otorinolarengoloji Arşivi Yıl. XXVII, Vol.27, Sayı:1, Ocak-Mart 1989, Sayfa:52-54.
64- Onart S, Tezel İ, Daştan N: Otitis Eksternalı Olgularda Etyolojik Faktörler ve Bakteriyolojik Tanı. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVII, Vol:27, Sayı:1, Ocak-Mart 1989, Sayfa:30-32.
65- Onart S, Tezel İ, Beşer M, Erişen L: Vertigoda Bir Faktör Olarak Anemi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Yıl: XXVII, Vol:27, Sayı:1, Nisan-Haziran 1989, S.210-211.
66- Onart S, Arat M, Tezel İ, Erişen L: Dorsum Nasi Deformitelerinde Uygulanan İmplantlar. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, Yıl:XXVII, Vol:27, Sayı:1, Ocak-Mart 1989, Sayfa: 45-46.
67- Onart S: Kronik Otitis Media’da Akustik İmpedans Odyometrisinin Tanı Değeri. Ankara Otorinolarengoloji Derneği, Birinci Uluslar arası Simpozyumu Kronik Otitis Media ve Tedavisi, 08-11 Mayıs 1988, Ankara-Türkiye.
68- Arat M, Onart S, Özmen A, Erişen L: Bir Lingual Tiroid Olgusunda Yeni Bir Operatif Yöntem Denemesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, X.Akademik Haftası, Uluslar arası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa:172-174, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.
69- Onart S, Arat M, Yağcı M: Koroziv Madde (Subkostik) İçen Olgulara Yaklaşımımız. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı X.Akademik Haftası Uluslar arası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 172-183, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.
70- Onart S, Arat M, Kaya A, Çakmak F: Nazofarenks Tümörü Olgularına Yaklaşım: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı X.Akademik Haftası Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa:164-165, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.
71- Arat M, Onart S, Daştan N: Egzoftalmi Yapan Bir Fronto-Etmoido-Nazal Osteom Olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı X.Akademik Haftası Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa:184-185, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.
72- Çoltu A, Onart S, Tezel İ: Mandibula Kırıklarının Adli Tıp Açısından İncelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı X.Akademik Haftası Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa:168-169, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.
73- Arat M, Onart S: Tonal Otyometrinin Tuba Disfonksiyonu Tayininde Yöntem Olarak Kullanılabilirliği’nin Araştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı X.Akademik Haftası Uluslararası Nöro-Otolojik Cerrahi Simpozyumu Kitabı, Sayfa:85-86, Ecem Reklam Matbaacılık, 1988 İstanbul.

FACEBOOK SAYFAMIZ

https://www.facebook.com/selcuk.onart