TEZ

Onart S: Apandiks ve Tonsil Lenfoid doku patolojilerinin klinik ve histolojik mukayeseli araştırılması, Uzmanlık Tezi, 1978,Bursa.
Onart S: Normal Deneklerde Optokinetik Nistagmusun Fizyolojik Değerlerinin Yeni Bir Yöntemle Araştırılması, Doçentlik Tezi, 1982, Bursa.
Onart S: Odituar Yollar Üzerine Alkol ve Gürültü Etkilerinin Değerlendirilmesi. Profesörlük Takdim Tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları Supplementum No:10 1989 Bursa.

FACEBOOK SAYFAMIZ

https://www.facebook.com/selcuk.onart